Slotdag SCHAAKKUNST

Op zondag 5 maart werd de expositie Schaakkunst en de Kunst van Schaken afgesloten met een feestelijk samenzijn. Om te beginnen kwamen de 10 beste oplossers van de 10 opgaven die her en der op paaltjes stonden in het Rietveld Paviljoen tussen de kunstvoorwerpen. De jury had een kleine honderd inzendingen maar de slotvraag ‘wat vond je het meest aansprekende kunstwerk en waarom?’, gaf de doorslag. Alle 10 geselecteerden ontvingen een prijs (kunstmok en boek) en de uiteindelijke winnaar Simon van Dijk kreeg ook nog het handgemaakte spel uit Nepal. Kunstkenner Rob Gerritsen legde de aparte regels uit.


Vervolgens speelde ik een wisselsimultaan aan 10 borden waar ook enkele bekenden aan meededen.

En dan de slotspeeches begeleid door Joke Vollebregt namens alle medewerkers van het Rietveld Paviljoen.

Namens de KNSB sprak Ard Dekker lovende woorden over het Rietveld Paviljoen. De kwaliteit van organisatie en de vrijwillige inzet van vele krachten was een pijler onder het succes van dit unieke eerbetoon aan 150 jaar KNSB.

Mede-medewerkers Tjerk Zijlstra en ondergetekende sloten zich tot slot geheel aan bij de woorden van Ard Dekker.
Het was een zware klus maar het heeft veel voldoening gegeven dankzij de medewerking van het Rietveld Paviljoen.

En toen werd voor de allerlaatste keer op de gong geslagen ten teken dat de bar open ging en de expositie werd gesloten.

foto’s van Harry Gielen en Heleen Jonkman.

Ook een verslag op schaaksite:
https://www.schaaksite.nl/2023/03/07/schaakkunst-en-de-kunst-van-het-schaken-tot-slot/

Dit bericht is geplaatst in Het laatste nieuws. Bookmark de permalink.